Work-life balance – profilaktyka wypalenia zawodowego i radzenie sobie ze stresem

Dla kogo? Dla osób mających poczucie pierwszych objawów wypalenia zawodowego, stresu z powodów zawodowych i prywatnych oraz mających problem z zarządzaniem własnym czasem i ustalaniem priorytetów. Zapraszamy również managerów i kierowników chcących nauczyć się rozpoznawać objawy stresu i wypalenia zawodowego wśród swoich pracowników i chcących nabyć umiejętności przeciwdziałania tym zjawiskom.

Dzięki szkoleniu:

Terminy: podamy wkrótce

 

I dzień: 9:00 – 16:00

Czas trwania 10 godzin szkoleniowych, podczas szkolenia przewidziane są przerwy kawowe i lunch. Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.

UWAGA!  Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa jest uiszczenie zaliczki w wysokości 100 zł na konto, (resztę należności prosimy wpłacić na to samo konto na dwa dni przed terminem szkolenia):

53 1140 2004 0000 3702 2644 8961 mBank

Serdecznie zapraszamy!